Chuť Brazílie

Důležitou součástí výroby zmrzliny je důkladná kontrola kvality při celém výrobním procesu včetně výstupní kontroly. Tento systém umožňuje, že jednotlivé produkty jsou po celou dobu výroby udržovány v konstantní kvalitě.

Zmrzliny

V současné době patří mezi zákazníky značky Adria Gold jak malé restaurace a cukrárny, tak velké hotelové komplexy. Značka byla od svého vzniku zaměřena na zákazníky, kteří vyhledávají tu nejvyšší kvalitu zmrzliny a mražených produktů.

Naše cíle

Našim cílem je vyrábět výjimečně kvalitní zmrzliny a nabízet vždy našim zákazníkům o něco více než konkurence je naší strategií do budoucnosti. K tomu ještě připojujeme cíl postupného budování sítě vlastních kaváren a zmrzlináren.