Priania pre všetkých pracovníkov

V každej prosperujúcej firme sa slávi koniec roka. Niekedy je úspešný viac, inokedy menej, ale vždy je na čo spomínať. Mnoho z úspechov a prianí sa výborne hodí na papierové novoročenky, ktoré sa rozdajú zamestnancom. Vyjadria spokojnosť nad starým rokom a zaželajú veľa úspechov do toho nasledujúceho. Mali by obsahovať nielen prívetivý text, ale upútať aj na pohľad. Brúsený, tvrdší papier zložený do elegantnej kartičky, ktorú by si mohli dať zamestnanci aj do kabelky alebo kufríka, aby sa nepokrčila. Na úvodnej strane je vždy krásna potlač, symbolizujúca buď vianočné motívy alebo rôzne dekoračné prvky. Vyberajte si u nás len z tých najkrajších kúskov a materiálov.

Malé umelecké dielo

Novoročenka vystavená na poličke podobne ako obrázok? A prečo nie? S našimi krásnymi motívmi a elegantným spracovaním sa môže pokojne prezentovať aj takto. Nemusí byť ani otvorená, aby si nikto nečítal dôveryhodný obsah. Často zostávame až udivene hľadieť na to, čo sú schopní výtvarníci pretvoriť na titulnú stranu rôznych prianí. Luxusné potlače na kvalitnom materiáli sa predsa nevyhadzujú!