Všechno potřebuje prevenci a údržbu

Všechno kolem nás potřebuje občas kontrolu, nějakou prevenci, údržbu a případnou opravu. Důležitou součástí je i kanalizace, která si rovněž zasluhuje pozornost profesionálů, prevenci a údržbu. I když se to tak nezdá, je důležitou součástí našeho života, protože díky ní odchází odpadní vody potrubím do čistírny odpadních vod a neznečisťují naše prostředí. Jejich revize je důležitá a patří do rukou profesionálů.

Dešťová, splašková nebo obojí

Víte vůbec, po čem denně kráčíte? Všude se běžně nachází množství potrubí, které ani nevnímáme, protože jsou hluboko v zemi. Nevidíme je na první pohled, a přitom jsou důležitou součástí našeho života. Třeba kanalizace. Bez ní by naše ulice vypadali jako ve středověku a zapříčinili spoustu infekčních nemocí. Může být dešťová, která odvádí pouze vodu ze srážek nebo splašková, která odvádí veškerý odpad, tedy splašky. Ale většinou se jedná o jednotnou, která odvádí obojí najednou.